HÌNH ẢNH KHAI THÔNG THẾ BẾ TẮC ĐƯỜNG VÀNH ĐAI – TẬP I

HÌNH ẢNH

KHAI THÔNG THẾ BẾ TẮC

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI…

TẬP I

Chúng tôi ghi hình từ góc rẫy ông Mai giáp nhà ông Triều thôn 3, chạy dài ra đến đường Tỉnh lộ 5 một bên cửa hàng tôn Lan Liêm…

ĐVĐ 00ĐVĐ 01ĐVĐ 02ĐVĐ 03ĐVĐ 003ĐVĐ 04ĐVĐ 05ĐVĐ 06ĐVĐ 07ĐVĐ 08ĐVĐ 09ĐVĐ 03ĐVĐ 2

ĐVĐ 1GIẢI TỎA MẶT BẰNG NHÀ CỬA KHI ĐƯỜNG VÀNH ĐẠI ĐI QUA..ĐVĐ 010ĐVĐ 011ĐVĐ 012ĐVĐ 013ĐVĐ 014ĐVĐ 015ĐVĐ 016

ĐVĐ 017

GHI HÌNH CHÂU SƠN CHOA

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH: HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG VÀ TRÀ KIỆU

 HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG THĂM CHA GB HỒ QUANG LÂM DÒNG CHÚA CỨU …