Thời Sự Châu Sơn

CÁO PHÓ ANH AN TÔN TRẦN CHÍ ĐẠO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Anh An tôn Trần chí Đạo (con ôb. Bát ) Sinh ngày: 12-09-1969 Nguyên quán: Đức thọ,Hà tĩnh Từ trần lúc 17 giờ  00  ngày 26.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se Thôn 2 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG CỐ ĐA MINH NGUYỄN TIẾN NHO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Ông cố Đa minh Nguyễn tiến Nho Sinh ngày: 15/12/1930 Nguyên quán: Đức thọ,Hà tĩnh Từ trần lúc 08 giờ 15 ngày 26.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ CẢNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Bà cố MARIA Bùi thị Cảnh (bà Vinh) Sinh năm: 1934 Nguyên quán: Hà tĩnh Từ trần lúc 12 giờ 50 ngày 20.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Gioan Thôn 3 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ CỐ ÔNG GIUSE HOÀNG THANH TÂM

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố ông Giuse Hoàng thanh Tâm Sinh năm: 1927 Nguyên quán: Đức thọ, Hà tĩnh Từ trần lúc 02  giờ 00 ngày 10.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 3 – Xã Cư Ebur – …

Read More »

CÁO PHÓ EM GIOAN BAOTIXITA CAO ANH TÂY

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Em Gioan Baotixita Cao Anh Tây Sinh ngày: 01-01-2000 Nguyên quán: Từ trần lúc   giờ    ngày 05.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 3 – Xã Cư Ebur – Tp BMT Hưởng …

Read More »

CÁO PHÓ: Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc) Sinh năm: 1925 Nguyên quán: Hạ Tứ, Kẻ Tùng, Hà tĩnh Từ trần lúc 16 giờ 30 ngày 01.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG CỐ GIOAN BAOTIXITA TRẦN THIỆN THANH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Ông cố Gioan Baotixita Trần thiện Thanh (ô Quyền Long) Sinh ngày: 25-08-1956 Nguyên quán: Hương sơn,Hà tĩnh Từ trần lúc 13 giờ 00 ngày 17.08.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 3 …

Read More »