Đoạn đường B (Châu sơn) cắt đường tránh thành phố BMT,nay đã trở thành sông

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …