Lời Chúa

LỜI CHÚA

Mc 1,21-28

Ðến thành Capharnaum, ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. 

Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giêsu quát bảo nó rằng: “Hãy im đi, và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vật người ấy, thét lên một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái chi vậy? Ðây là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế, và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilêa

Suy niệm

Marcô tường thuật sự thành công và thu hút của Đức Giêsu, khi Ngài giảng dạy trong hội đường Capharnaum. Và không chỉ thu hút dân chúng trong lời giảng dạy, Đức Giêsu còn gây kinh ngạc cho dân chúng trong quyền năng chữa bệnh. Hôm ấy, Ngài đã chữa lành cho một người bị thần ô uế nhập, đang có mặt trong hội đường. 

Hôm nay, còn nhiều “bệnh tật” đang cản trở tôi trong quá trình hoàn thiện ơn gọi Kitô hữu: khoái lạc, danh vọng, giàu sang; còn nhiều thế lực của sự dữ đang khống chế trên cuộc đời tôi. 

Mong sao, Lời Chúa đưa tôi về với sự thật, với chân lý.

Mong sao, hành động của Chúa qua các bí tích, có sức mạnh giải phóng đời tôi khỏi bóng tối của sự tội.

Suy Niệm Lời Chúa  (đọc thêm)

13/01/2015  (thanhlinh.net)

THỨ BA TUẦN 1 TN

Mc 1,21b-28

UY QUYỀN CỦA LỜI CHÚA

“Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh.” (Mc 1,27)

Suy niệm: Người Trung Hoa xưa cũng như nay rất kính trọng Khổng Tử. Ông là một vị thầy lớn của họ, những lời ông nói ra được các học trò ghi chép và truyền lại, rồi họ làm cho lời ông thấm nhuần tận cốt tuỷ của người Trung Hoa qua các thời đại. Lời của ông rất hữu ích cho những luật lệ xã giao lễ phép tự nhiên của con người. Tuy nhiên, lời của ông không thể làm cho con người được sống đời đời, và cũng không thể giải thoát nhân loại khỏi ách sự dữ là ma quỷ. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rõ Chúa Giê-su là Thiên Chúa, là Đấng cứu chuộc nhân loại, lời Ngài giảng dạy có uy quyền khiến thiên hạ phải sửng sốt. Lời của Ngài không chỉ dạy ăn ngay ở lành, nhưng lời của Ngài còn ra lệnh truyền cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân theo.

Mời Bạn: Bạn có phải là người sách gì cũng đọc nhưng hễ cầm đến quyển Kinh Thánh thì cảm thấy chán nản, mệt mỏi?

Chia sẻ: Có những gia đình Công giáo mua về nhiều sách đạo đức chất đầy tủ, nhưng sách gối đầu giường lại là những cuốn tiểu thuyết, sách báo nhảm nhí. Trong năm Tân Phúc Âm hoá giáo xứ này, bạn và nhóm của bạn có thể làm gì để giúp nhau say mê Lời Chúa hơn?

Sống Lời Chúa: Dành ít là 5 phút mỗi ngày để đọc và suy gẫm Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua Kinh Thánh, Chúa vẫn giảng dạy cho chúng con; qua Bí tích Giải tội, Chúa vẫn trừ quỷ cho chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng những phương tiện Chúa ban để nên giống Chúa hơn và làm sáng danh Chúa nhiều hơn. Amen.

 

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …