CHIA SẺ LỜI CHÚA

CHIA SẺ LỜI CHÚA

PHÚC ÂM:  Mc 2, 13-17

“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.  Đó là lời Chúa.

Suy niệm: Ơn gọi nào cũng là một câu chuyện rất đẹp. Càng đẹp hơn nữa, ơn gọi của một người thu thuế bị mọi người khinh miệt, xa lánh, được chọn làm tông đồ của Chúa. Chúa chọn cả những người yếu kém, tội lỗi… Đối với những kinh sư và Pha-ri-sêu, đó là điều không thể chấp nhận được. Vì tự xem như là một hạng người ưu tuyển, không bao giờ họ giao lưu lui tới với một số hạng người trong ‘sổ đen’ của họ, dĩ nhiên trong đó có những người thu thuế.  Sao! ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nhưng trong mắt của Chúa Giê-su, không có ‘bọn’, mà cũng chẳng có ‘quân’ nào! Tất cả mọi người đều là con một Cha trên trời, và không ai bị Ngài loại bỏ cả. Ngài không phân loại, không xếp hạng ai. Cái nhìn của Ngài khác với cái nhìn của chúng ta biết bao! Vì thế, mà Chúa đến và gọi Lê-vi, vị tông đồ thứ năm được chọn, và sẽ là người đầu tiên trong các Thánh Sử.

Mời Bạn: Có bao giờ bạn phân loại người khác trong cách đối xử, dù là trong tư tưởng không? Khi tự cho mình là công chính, chúng ta tự loại mình ra khỏi cộng đoàn những người đi theo Chúa và đồng bàn với Chúa rồi đó.

Chia sẻ: Điều gì làm cho chúng ta dễ sa vào thói xấu đánh giá và xếp loại người khác?

Sống Lời Chúa: Tìm ra ưu điểm của người khác và nói tốt về họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tránh được thói quen đoán xét và xếp loại anh chị em con. Mỗi lần như thế xin Chúa nhắc con biết nhìn lại chính mình trước khi nghĩ về người. Nếu không, con sẽ là người tự loại mình ra khỏi những người đồng bàn với Chúa.

 

 

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …