RAO HÔN PHỐI – 17.05 và 24.05

lc9

RAO HÔN PHI

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam:       AUSTINO NGUYỄN QUANG THẠCH

Con ông:                   Phao Lô  Nguyễn Ngọc Hùng                 

Và bà:                             Anna Nguyễn Thị Hoa                            

Hin Giáo họ Giuse – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi  ANNA NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

Con ông:                       Gioan Nguyễn Đình Quang           

Và bà:                                Anna Hà Thị Triết Lý      

Hin Giáo họ An Tôn – GX Châu Sơn

Rao ln I:  17.05.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 05.06.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH II

Bên Nam:          AN TÔN TRẦN HÙNG GIANG

Con ông:                         Phê Rô Trần Hải             

Và bà:                      Maria Nguyễn Thị Hồng

Hin Giáo h Giuse – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi:   TERESA ĐOÀN DIỄN NHI

Con ông:                      G.B Đoàn Võ Trang                        

Và bà:                       Maria  Nguyễn Thị Loan

Hin Giáo h G.B –  GX Châu Sơn

Rao ln I:  24.05.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 11.06.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

Check Also

Chúc mừng Quả Bóng Vàng năm 2021! Một ngôi vị Vô tiền khoáng hậu!!!

Thế là sau một năm (2020) không thể tổ chức trao giải vì đại dịch …