RAO HÔN PHỐI

RAO HÔN PHI

l cuoi2

Ti Thánh Đường Giáo X Châu Sơn

Ban Đi Din TIN ĐC Châu Sơn, xin trân trng thông báo cho quý bà con Châu Sơn trong và ngoài nước mt tin vui:

– Nhng chàng trai và nhng cô nàng đã tìm được mt na ca đi mình, đ đi đến Hôn Nhân trong nim vui Song H. Và Rao Hôn Phi là bước đu đ đi đến ngày Thành Hôn ca đôi bn.

ĐÔI TH I

Bên Nam:           PHAO LÔ HOÀNG TRÚC GIANG

Con ông:                  Phê Rô Hoàng Văn Hà                     

Và bà:                          Ine Trần Thị Duyên                                

Hin cư ng ti GX Hiển Linh – GP Sài Gòn

Xin kết hôn vi          MARIA LÊ THỊ DUNG

Con ông:                     Phao Lô Lê Thanh Lam                 

Và bà:                                Maria Cao Thị Thư                

Hin GX Xuân Hiệp– GP Sài Gòn

Rao ln I: 31.05 .2015 – Rao hai ln

L cưới ngày .2015 ti Thánh đường GX Xuân Hiệp

ĐÔI TH II

Bên Nam: GIUSE TRỊNH NGUYỄN THIÊN CHƯƠNG

Con ông:                  Phê Rô Trịnh Văn Vàng            

Và bà:                        Teresa Nguyễn Thị Huệ      

Hin Giáo xứ Kim Phát – GP BMT 

Xin kết hôn vi  TERESA NGUYỄN HOÀI KIM PHƯỢNG

Con ông:                      Micae Nguyễn Văn Oanh              

Và bà:                            Anna Trương Thị Ánh Vân

Hin Giáo h GB – GX Châu Sơn

Rao ln I:  07.06.2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 26.06.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn.

ĐÔI TH III

Bên Nam:             VICENTE PHẠM HOÀI NAM

Con ông:                     Phê Rô Phạm Ngũ Dân                     

Và bà:                        Teresa Lê Thị Thanh Mai                        

Hin GiáoXứ Thánh Tâm – GP BMT

Xin kết hôn vi MARIA HOÀNG NGỌC LAN CHI

Con ông:                    Giuse Hoàng Hoa                   

Và bà :                     Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan                      

Hin  Giáo Họ Giuse – Giáo xứ Châu Sơn

Rao ln I:07.06 .2015 – Rao hai ln

L cưới ngày 23.06.2015 ti Thánh đường GX Châu Sơn

ĐÔI TH IV

Bên Nam:      ĐA MINH LÊ THANH PHONG

Con ông:               Phê Rô Lê Thanh Phong              

Và bà:                     Teresa Đậu Thị Thu Hà                            

Hin Giáo họ Phê Rô – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi MARIA PHẠM THỊ THU THẢO

Con ông:                            Phạm Văn Kiệp                    

Và bà:                                  Trần Thị Thúy                                 

Hin  147/5 Amakhe – TP BMT

Rao ln I: 14.06.2015Rao hai ln

L cưới ngày 23.06.2015 ti  –  GX Châu Sơn

ĐÔI TH IV

Bên Nam:              GIOAN ĐẬU LÊ ĐĂNG KHÔI

Con ông:                           Đậu Quang Luận            

Và bà:                           Maria Lê Thị Thiên Hương                            

Hin Giáo họ Phê Rô – GX Châu Sơn

Xin kết hôn vi TERESA HOÀNG THỊ THANH THU

Con ông:                           Hoàng Công Luận               

Và bà:                                   Trần Thị Xuân                                 

Hin  Huyện Krông Pắc – Tỉnh Đaklak

Rao ln I: 21.06.2015Rao hai ln

Lễ cưới 07.07.2015

BĐD Tiến Đc xin cu chúc cho đôi bn tiến đến Hôn Nhân mt cách suôn s và tt đp, đ cùng nhau xây dng mái m gia đình trong nim hnh phúc ca mt gia đình Công giáo: Thy chung và mãi son st bên nhau.

 ĐÌNH HY ghi nhn

 

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …