HÌNH ẢNH LỄ MỪNG ĐỨC MẸ VÔ NGHIỄM QUAN THẦY GX

a1a01a02a04a05a06a2a3a4a5a7a9a10a11a15a16b1b2b3b4a17a18a19a21a22a23a24a25 a28a29a30a31a32a07a08a33a34a36a37a38

Hình ảnh do Paul Khả và Đình Hy

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG GIOAN TRẦN VĂN XUÂN ( Từ )

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà …