HÌNH ẢNH: Thánh lễ lòng Chúa thương xót ngày 23.04.2017

Châu Sơn choa

Check Also

CÁO PHÓ: ÔNG PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN TRI PHƯƠNG (Hậu)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …