Lễ Thánh Gioan Tiền hô

Đọc kinh tượng đài tối thứ năm

Thánh lễ

Check Also

HÌNH ẢNH: Diện mạo của một miền quê Cầu Khóng – dọc bờ đê lên GX Nghĩa Yên

Ai người quê Cầu Khóng, mươi lăm năm nay chưa về quê nhà, tưởng nên …