Lễ Thánh Gioan Tiền hô

Đọc kinh tượng đài tối thứ năm

Thánh lễ

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH ĐỌC KINH TẠI TƯỢNG ĐÀI VÀ THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ GIUSE

HÌNH ẢNH GIÁO HỌ ĐỌC KINH TỐI TẠI TƯƠNG ĐÀI THÁNH GIUSE  HÌNH ẢNH MỪNG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *