Lễ Thánh Gioan Tiền hô

Đọc kinh tượng đài tối thứ năm

Thánh lễ

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH: Toàn cảnh Nghĩa Trang GX Châu Sơn chiều ngày 02.11.2017

Ghi Nhận hình ảnh Ban Thời Sự Tiến Đức Châu Sơn Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *