Đất mẹ Châu Sơn

                                Châu Sơn đất mẹ quê tôi

                    Đi xa cảm thấy bồi hồi nhớ thương 

                           Quanh co ngày ấy con đường

                    Bước ra phố thị, rãnh mương còn nhiều

                           Đây rồi dốc Bắc thân yêu

                    Điểm cao Lộc Phát sớm chiều vượt qua

                                                    *

                                               *       *

                            Hôm nay con trở về nhà

                    Thỏa lòng nhung nhớ mẹ cha xóm làng 

                            Nô đùa đàn trẻ cười vang

                    Thoảng nghe đầu ngõ nhịp nhàng lời ru

                             Ngày xưa bé bỏng chơi ‘ù’!

                     Lớn lên một chút “banh tù” thật vui

                             Trước đây mưa bụi sụt sùi

                     Ra đi bịn rịn bùi ngùi tâm can

                             Bây giờ nắng ấm chứa chan

                     Về thăm quê cũ miên man cõi lòng

                             Xóm ngoài vào đến xóm trong

                     Qua cầu ông Tuệ uốn vòng suối reo

                             Đường lên Núi Chúa cheo leo

                     Trên cao nhìn xuống dốc đèo lượn quanh

                             Nhà thờ mái đỏ, rừng xanh

                     Đan xen thật đẹp bức tranh tuyệt vời

                             Tiếng chuông ngân đổ giữa trời

                     Đầu làng Đức Mẹ, chẳng rời đoàn con

                             Châu Sơn có ngọc có non

                     Trọn đời thương mến vuông tròn khắc ghi.

                                                             Ngày cuối đông….

                                                       Trần Khánh Điệp                                     

                           

 

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …