Thánh lễ tại Núi Chúa sáng 25-11-2018


Bình luận

Check Also

Hình ảnh: phụ diễn văn nghệ trong tiệc mừng 60 năm Ngọc Khánh Giaó Họ Giuse

Hợp xướng: Chúc tụng Thánh cả Giuse là một bản tụng ca về Thánh cả …