Tết nhớ bà!!!

Đến thăm nhà ngoại tết năm nay.

Cảnh vật im lìm, gió chẳng lay.

Mai buồn khô lá hoa chẳng nở!

Đào uá trơ cành nụ không thay!

Ngước trông di ảnh, bà vẫn hóm.

Cúi nhìn phần mộ, nước mắt cay.

Phải đâu rứt ruột ra từng đứa.

Nén trầm thơ thẩn, tỏa khói bay…

         Xuân Kỷ Hợi

     GA NAM HỒNG

Check Also

Sử Thi: Châu Sơn, Đất Nở Hoa Nhân Sinh – Phần IV: Châu Sơn, Một Miền Quê Lớn Dậy

PHẦN IV: Châu Sơn, Một miền quê lớn dậy Thế thời khi ấy đổi thay …