Giáo họ Giu se,kỹ niệm 60 năm (Thánh lễ tại nghĩa trang )

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023