Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ Giáo xứ Châu sơn 2019

1

2

3

4

5

6

7

Than

Check Also

HÌNH ẢNH: 65 năm Diện mạo làng mạc Châu Sơn: Đường G thôn 2

Ban Thời Sự TĐCS ghi hình tất cả các con đường ngang dọc và nhà …