HÌNH ẢNH: THAM QUAN ĐỆ NHẤT ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG!!!

 

BAN THỜI SỰ TĐCS

Check Also

HÌNH ẢNH: Diện mạo của một miền quê Cầu Khóng – dọc bờ đê lên GX Nghĩa Yên

Ai người quê Cầu Khóng, mươi lăm năm nay chưa về quê nhà, tưởng nên …