HÌNH ẢNH: HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG VÀ TRÀ KIỆU

 HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG

THĂM CHA GB HỒ QUANG LÂM DÒNG CHÚA CỨU THẾ

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU

TẮM BIỂN MỸ KHÊ ĐÀ NẴNG

TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ…

BAN THỜI SỰ TĐCS

Check Also

HÌNH ẢNH: 65 năm Diện mạo làng mạc Châu Sơn: Đường G thôn 2

Ban Thời Sự TĐCS ghi hình tất cả các con đường ngang dọc và nhà …