Thánh lễ tạ ơn kết thúc tuần lễ tĩnh tâm của các sơ dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu

Thánh Lễ tạ ơn kết thúc tuần lễ tĩnh tâm của các Sơ dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu – diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 17.07.2019 tại nhà nguyện Eden Farm – P Hòa Xuân – TP BMT

Ban Thời sự TĐCS

Bình luận

Check Also

Ghi nhận về Khóa tập huấn Ca trưởng và đệm đàn tại TTMV- GP

Người đăng User_Binh Nguồn trang web GPBMT  10/08/2019 Một thủ tục không thể thiếu được, đó là …