Gương Thánh nhân : sự quan trọng của đời sống cầu nguyện .

Trước hết  để  trả lời cho một niềm tin , tức là đời sống  đạo của người Ki-tô-hữu trong cuộc  hành  trình Đưc tin  không  riêng gì cho Mat-ta mà thôi nhưng cho hết mọi Ki-tô-hữu khi thánh nữ thỉnh cầu ý Chúa . Chính Chúa  đã trả lời cho bà  biết  trong  công  việc phục vụ Ngài : Mat-ta , con lo lắng  và bận  rộn nhiều  việc , chỉ có một việc cần  thiết mà  thôi  , Maria  đã chọn phần  tốt  nhất  và sẽ  không bị lấy mất . Vậy  phần  tốt nhất  Maria  đã  chọn , phải chăng là  đời  sống cầu  nguyện , lắng  nghe , kết  hợp , phó  thác, để  Chúa Thánh Thần người hoạt động . Nhờ  thế  người Ki-tô-hữu  sẽ  hiểu phần nào về mầu nhiệm nước Thiên Chúa  về đức công  chính ,  và  nhất là  về  những  giá trị thiêng liêng . Vì  bất  cứ công  việc làm nào của chúng ta không những chỉ có giá trị đời nầy mà   thôi mà còn có giá trị Phục sinh  trường  tồn và vĩnh cữu . Tất cả nhờ vào đời sống kết  hợp , vì cầu nguyện là  phương thế sống đức tin hoàn hảo .

  Thánh nữ Tê-rê-xa nói  cầu  nguyện là hơi thở của tâm hồn. Thật vậy , khi ta cầu nguyện , linh hồn ta  sẽ thở  bằng thần khí Thánh linh , thần  khí sự thật , thần  khí  sốt  mến và dũng lưc . Thánh Phao-lô nói : chúng ta sẽ cầu nguyện bất  cứ nơi nào , lúc  nào với  một tâm hồn  trong sạch ( lòng mến ) . Chúng ta có thể  cầu nguyện ngay trong việc làm của chúng ta , để  công việc  được liên kết hiệp nhất trong tình mến sẽ  được thánh hóa và trở thành lời nguyện , trở  thành bài ca , bài ca của lòng mến , trở thành hy lể , hy lễ tình yêu , hy lễ tri ân và cảm tạ , hy lễ  đền tội . Vì thế  sự cầu nguyện rất cấn thiết cho đời  sống người Ki-tô-hũu . Như chúng ta đã  biết cầu nguyện có nhiều  hình thức như đọc kinh và bao việc lành khác v.v. Nhưng có những phương thế chính yếu  để  giúp ta tìm biết thánh ý Chúa và  để  gặp được Ngài .

 Cầu nguyện bằng Kinh thánh , cầu  nguyện bằng  tràng chuỗi Mầu  nhiệm kinh Mân côi , đặc  biệt đến với bí tích Thánh -thể .Phép Thánh- thể là Bí tích tình yêu , là trung tâm  điểm đời  sống  đạo  của người Ki-tô-hữu . Thiên Chúa phán : Ai khát hãy đến với  Ta , ai tin vào Ta  hãy  đến mà uống ( Go.7 ; 37-38)  ai  ăn thịt Ta và uống máu Ta thì kẻ ấy ở trong Ta  và  Ta   ở  trong kẻ ấy . Ta  sống nhờ Cha thế nào  thì  kẻ ăn Ta  cũng  sống nhờ  Ta  như vậy ( Ga. 6 : 57-58 ) Thiên Chúa diễn tả sự kết hợp nầy  như cành nho liên kết với thân nho ( Ga 15: 1-9 ) . Đến với bí tích Thánh thể  để chúng ta múc lấy nguồn ân sủng , múc lấy giòng suối mát của tình mến . tìm về sự hợp nhất trong tình yêu cúa chính Thiên Chúa . Đức tin người Ki-tô-hữu  được nuôi dưỡng  bằng chính lời của Ngài .

  Mat-ta  và Maria  có thể là tiêu biểu cho ơn gọi tông đồ  của hàng giáo-sĩ và  giáo  dân . Tuy hai ơn gọi khác  nhau nhưng cùng chung một công  việc là phụng thờ Thiên chúa, là hiệp nhất là thánh  hóa và thánh  hiến  cuộc sống  để  dem tinh yêu Chúa  cho kẻ khác . Thánh nữ Mat-ta có thể tiêu biểu cho  ơn gọi công việc phục vụ tông đồ của hàng giáo dân , trái lại Maria có thể  tiêu biểu cho ơn gọi  công việc tông đồ của hàng giáo-sĩ . Cao cả hơn với  lòng quảng đại , đời  sống chiêm niệm dấn thân , đáp trả tình mến cách trọn  vẹn phụng sự Chúa và các linh hồn . Tuy nhiên dù ở trong lãnh vực nào  , để  được thắp  sáng niềm tin bằng ngọn lửa yêu mến của Thánh linh , tất  cả  đều phải có đời  sống cầu nguyện . Thiên Chúa phán : không có Thầy các con không thể làm gì được .

   Người Ki-tô-hữu  được Thiên Chúa yêu thương , hiệp nhất thánh hóa và thánh hiến cuộc sống  bằng chính lời của Ngài . Vì thế điều  Chúa muốn nơi thánh nữ Mat-ta  cũng là  điều Chúa muốn  nơi mỗi người Ki-tô-hữu chúng ta : lắng nghe  , kết hợp , phó thác để Chúa Thánh thần  hoạt  động vì Ngài là Tình yêu , là Sức mạnh và là sự khôn  ngoan vô cùng của Thiên Chúa , Ngài sẽ biến đổi dìu dắt và hương dẫn  để  chúng ta tìm thấy hạnh phúc và bình an của chính Chúa .

               Te-rê-xa  Nguyễn Thị Lan

         Boston chủ nhật thứ hai Phục sinh.

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …