Mái trường tuổi thơ

Nhắc nhớ ngày xưa tuổi còn thơ.

Tiến Đức Châu sơn ký ức mờ.

Ngày ngày hai buổi ngồi trong lớp.

Thơ thẩn buồn bay cánh phượng mơ

       ###

Lớp học đơn sơ tường táp lô.

Ngồi trên dong ghế vẽ từng ô.

Thầy cô trong xứ người cùng xóm.

Dạy lễ đầu tiên, mới dạy thơ.

        ###

Ô hay cái bài tập làm văn.

Cô đem làm mẫu mà lăn tăn.

Hoàng hôn tả cảnh như tranh vẽ.

Điểm mười trong vở quá ngon ăn.

          ###

Cha Trực rồi sau đến cha Đường.

Giáo lý hằng tuần rất kỷ cương.

Giờ chơi cho các em ăn ổi.

Bánh mì chấm muối chẳng có tương.

          ###

Dĩ vãng đâu rồi mái trường xưa.

Thầy cô khuất vắng bóng dần thưa.

Người xưa bạn cũ còn đâu nữa.

Nhìn qua song cửa  buồn đổ mưa.

            ###

         GA NAM HỒNG

 

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …