GX Châu Sơn, Ngắm 15 sự Thương Khó và Ngắm Rằng On line…Mùa Chay 2019!!!

Trân trọng kính mời bà con tham gia ngắm 15 sự Thương Khó và Ngắm Rằng bản ghi hình năm 2019 

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

NGẮM RẰNG

II

III

IV

V

VI

VII

Ban Biên Tập TĐCS

 

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023