Người quản lý trung tín

Trong phúc âm thánh Luca ( 16 , 1-13 ) ghi lại việc làm người quản lý bất trung của nhà phú hộ . Điều mà một người quản lý trung tín khôn ngoan , con cái của đức tin không được phép làm , Thiên Chúa gọi đó là sự khôn ngoan con cái thế gian .
Vậy ai là người tôi tớ trung tín khôn ngoan trong chức vụ quản gia tài sản mà ông chủ là Thiên Chúa giao phó . Tài sản đó phải chăng là sự hiểu biết địa vị , tài năng và sức khỏe v.v. và nhất là tiền của sử dụng sao cho xứng hợp với nước Thiên Chúa để được gọi là tôi tới trung tín và khôn ngoan .
Thiên Chúa là Tình yêu . Vậy sự trung tín khôn ngoan của người quản lý phải được phát xuất từ trái tim , từ lòng mến chính Chúa . Người quản lý khi xử dụng tài sản ấy quy hướng về Thiên Chúa thì mọi công việc phục vụ trở nên trong sạch và sẽ được thánh hóa .
Thiên Chúa đã nhìn đã yêu thương chúng ta bằng chính trái tim rất thánh giàu lòng xót thương của Ngài . Vậy người quản lý không thể nắm giữ tài sản Chúa ban cho riêng mình nhất là tiền của . Chúng ta ai cũng biết tiền của không là ông chủ , nghĩa là không là bước chắn những giá trị thiêng liêng như đức khiêm nhường , lòng thanh sạch và nhất là sự vâng phục thánh ý Chúa . Trái lại tiền của là tôi tớ hữu ích , nghĩa là khi ta xử dụng nó như một phương thế phục vụ  tìm về mối tương quan giữa Thiên Chúa với con người , giữa con người với con người , để được cùng với Giáo Hội cộng tác trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa , xây dựng đức công chính của Người trên nền tảng đức tin , tình thương bác ái Ki-tô-giáo , xây dựng nước Thiên Chúa ngay trong tâm hồn , xây dựng nước Thiên Chúa trên con đường lữ thứ trần gian , tìm về sự tự do , hiệp nhất trong tình mến của chính Chúa khi đến với mọi người , với tha nhân trong chức vụ quản gia và biết cúi xuống trên mọi đau khổ của kẻ khác nhất là những người nghèo khó . Chúa phán ” Ai làm cho kẻ bé mọn là làm cho chính ta , dù một ly nước lã họ cũng sẽ không mất phần thưởng đâu ( Mc 9-4 ) . Các con hãy dùng tiền của mà mua lấy bạn hữu để khi hết tiền của họ sẽ đón rước các con
vào chốn trường sinh ( Lc 16-9 ) . Thánh Phao Lô nói ” Tất cả là của anh em .Anh em thuộc về Đức Ki-tô , Đức Ki-tô thuộc về Thiên Chúa .
Tất cả gia sản của họ trở nên gia sản thiêng liêng , trở nên hy lễ tình yêu , hy lễ cảm tạ tri ân , hy lễ đền tội v.v . Vì thế để được hợp nhất trong tình mến chính Chúa , người Ki-tô-hữu tìm về bí tích thánh thể . Phép Thánh Thể là Bí tích tình yêu và cũng là trung tâm điểm đời sống đạo của người Ki-tô-hữu .
Tóm lại , tiền của là biểu tượng cho sự sống  đời này ; nên con người cậy dựa vào tiền của quy hướng tài sản Chúa ban cho riêng mình , chẳng khác nào tìm chính mình là thọ tạo . Sách Sáng Thế Ký : không ai có thể tìm thấy sự sống nơi cát bụi . Thiên Chúa là thần khí , thần khí mới làm cho sống .
Làm tôi hai chủ ở đây có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn : là con người , con người muốn làm chủ cuộc sống , loại Thiên Chúa ra ngoài là Đấng yêu thương , tạo dựng và quan phòng mọi sự . Con người như đã lạc  vào một thế giới khác , một thế giới thiếu tình thương ; hay nói đúng hơn là lạc vào một lý thuyết khác , một lý thuyết sai lầm từ căn bản của nó . Con người cứ thế bước đi trong giới hạn yếu đuối đầy bóng tối tội lỗi và sự dữ không biết đi về đâu , tránh sao được sự hãi hùng của đêm tối . Chúa phán ” kho tàng của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó ( Lc.12-34) . Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ , vì nếu mến chủ này thì ghét chủ kia , hoặc sẽ gắn bó chủ này mà khinh chủ nọ .Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của . (Lc.16-13) .
Vậy điều gì Thiên Chúa muốn nơi người quản lý trung tín và khôn ngoan ? Phải chăng là một Đúc tin , một Đức tin không cậy dựa vào những gì mình có , nhưng là một Đức tin phó thác cậy vào ân sủng và tình yêu thiên Chúa . Đức tin ấy được đặt trên nền tảng đức ái là chính Chúa , vì người công chính sống bởi đức tin hay nhờ đức tin mà được trở nên công chính .Phần thưởng dành cho người tôi tớ trung tín và khôn ngoan , phải chăng là mầu nhiệm nước Thiên Chúa là sự sống đời đời là chính Chúa làm phần gia nghiệp .
Boston Mùa Vọng 2022
Theresa Nguyễn thị Lan

Check Also

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …