Cáo phó

CÁO PHÓ ANH PHAO LÔ NGÔ THÁI HUY

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: ANH PHAO LÔ NGÔ THÁI HUY Sinh năm: 1976 Nguyên quán: Từ trần lúc 06 giờ 30 ngày 07. 07. 2019 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se Thôn 2– Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ MARIA ĐẬU THỊ LÝ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Cụ Bà : Maria Đậu Thị Lý            Sinh năm: 1937           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh  …

Read More »

CÁO PHÓ: PHÊ RÔ MARIA LƯU VĂN LAN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Cụ ông Phê Rô Maria LƯU VĂN LAN            Sinh năm: 1930           Nguyên quán: Thanh Chương – Nghệ An …

Read More »

CÁO PHÓ: Cố Ông: PHÊ RÔ TRẦN VĂN LỄ

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CốÔng: PHÊ RÔ TRẦN VĂN LỄ            Sinh năm: 1934           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh  …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHÊ RÔ HOÀNG VIỆN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CốÔng: PHÊ RÔ HOÀNG VIỆN            Sinh năm:  1920           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ trần lúc 15 …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG PHAOLÔ NGUYỄN VĂN PHÚ ( Pennsylvania – USA)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:              CỐ ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚ (Ở HOA KỲ)             Sinh năm:  1939            Nguyên quán: Đông Tràng – Hương …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG GIOAN BAOTIXITA CAO ĐÌNH KHỞI (Thành)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG GIOAN BAOTIXITA CAO ĐÌNH KHỞI (Thành)           Sinh năm:  1960         Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ CHỊ TÊRÊSA MAI THỊ KIM LINH

 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Chị Têrêsa Mai thị Kim Linh (Phục) Sinh ngày : 28 – 01 – 1968 Nguyên quán: Nghi lộc – Nghệ an Từ trần lúc 20 giờ 00 ngay 23.04. 2019 Tại GX Châu Sơn …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH PHAO LÔ HOÀNG DUY KHÁNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:            Anh PHAO LÔ HOÀNG DUY KHÁNH ( Di )           Sinh năm:  03 – 12 – 1966          Nguyên quán: Đức Thọ …

Read More »

Cáo phó cụ ông Gioan Baotixita NGUYỄN ĐÌNH LIÊN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Cụ ông Gioan Baotixita NGUYỄN ĐÌNH LIÊN Sinh năm: 1925 Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh Từ trần lúc 14 giờ 30 ngày 11.04.2019 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn …

Read More »