Cáo phó

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ KHÔI (Bà Nhàn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ KHÔI (Bà Nhàn)            Sinh năm: 1933           Nguyên quán: Đức Yên – Đức Thọ – …

Read More »

CÁO PHÓ: EM TERESA NGUYỄN THỊ KIỀU OANH (Thái)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             EM: TERESA NGUYỄN THỊ KIỀU OANH (Thái)            Sinh năm: 1985           Nguyên quán: Hương Sơn – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:     ANH AN TÔN PHẠM PHÚ QUỐC            Sinh ngày : 15 /05 /1981           Nguyên quán: Đức thọ,Hà tĩnh          Từ trần lúc 20 giờ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ MARIA TRẦN THỊ TÀO ( BÀ ĐÔNG)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ : MARIA TRẦN THỊ TÀO            Sinh năm:1927           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – HÀ TĨNH          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: ANH GIOANBAOTIXITA MAI HỮU XUÂN ( Đặng )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:       ANH GIOANBAOTIXITA     MAI HỮU XUÂN                Sinh năm:1978           Nguyên quán: NAM ĐÀN- NGHỆ AN          Từ trần lúc 18 giờ 45 …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ ÔNG GIU SE HOÀNG MINH PHỤNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU RIP BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ ÔNG GIU SE HOÀNG MINH PHỤNG Sinh ngày : 01 – 01 – 1930           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – HÀ TĨNH          Từ trần lúc 10 giờ 00 ngày 22-07- …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ MARIA PHẠM THỊ THƯƠNG ( bà Lan )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ : MARIA PHẠM THỊ THƯƠNG            Sinh năm:1932           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – HÀ TĨNH          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ : BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HOÁ ( bà Thông )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           BÀ : MARIA NGUYỄN THỊ HOÁ            Sinh năm: 1950           Nguyên quán: HƯƠNG SƠN – H À T ĨNH          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ : BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ LÀNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ LÀNH            Sinh năm: 1954           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ MATTA ĐẬU THỊ THANH ( BÀ LỄ )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           BÀ MATTA ĐẬU THỊ THANH            Sinh năm: 1936           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH          Từ trần lúc …

Read More »