Cáo phó

CÁO PHÓ: ÔNG GIUSE TRẦN ĐÌNH HÁN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông : Giuse TRẦN ĐÌNH HÁN Sinh năm: 1950 Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH Từ trần lúc 06 giờ 15 ngày 04 – 12 –  2022 Giáo Họ: PHÊ RÔ –   GX …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ ÔNG PHAO LÔ ĐẬU QUANG HẬU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông cụ: Phao Lô Đậu Quang Hậu            Sinh năm 1935           Nguyên quán: Đức Thọ – Hà Tĩnh          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG ( Bà Diện )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ : MARIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG ( Bà Diện )            Sinh năm:1925           Nguyên quán: HƯƠNG SƠN – …

Read More »

CÁO PHÓ : BÀ ANNA LÊ THỊ LÀNH (Ba)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:    BÀ : Anna LÊ THỊ LÀNH            Sinh năm:1948           Nguyên quán: SƠN CHÂU – HƯƠNG SƠN – HÀ TĨNH          Từ trần lúc 15 giờ  45 …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG PHÊ RÔ LÊ VĂN THÔNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông PHÊ RÔ LÊ VĂN THÔNG Sinh năm: 1945 Nguyên quán: HƯƠNG SƠN –  HÀ TĨNH Từ trần lúc 19 giờ ngày 07-11- 2022 Giáo Họ: AN TÔN          –    …

Read More »

CÁO PHÓ: Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Lài (Bà Thảo)

                         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ BÀ: ANNA NGUYỄN THỊ LÀI (Bà Thảo) Sinh năm: 1942 Nguyên quán: Hưng Nguyên – Nghệ An Từ trần lúc 16  giờ 30 ngày 30-10- …

Read More »

CÁO PHÓ: CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ ĐÓA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:              CỤ BÀ ANNA NGUYỄN THỊ ĐÓA            Sinh năm: 1935           Nguyên quán: Thanh Hà – Hà Tĩnh          Từ trần …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG CỐ PHAO LÔ NGUYỄN HỮU VINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           ÔNG CỐ PHAO LÔ NGUYỄN HỮU VINH            Sinh năm: 1934           Nguyên quán: Đông Tràng -Hương Sơn – Hà Tĩnh …

Read More »

CÁO PHÓ: BÀ MARIA TRẦN THỊ HẢO (Thanh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             BÀ MARIA TRẦN THỊ HẢO (Thanh)            Sinh năm: 1938           Nguyên quán: Đức Minh – Đức Thọ – Hà …

Read More »