Cáo phó

CÁO PHÓ : ÔNG GIUSE DƯƠNG QUANG HẢO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             Ông : Giuse DƯƠNG QUANG HẢO            Sinh năm: 1938           Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH          Từ …

Read More »

CÁO PHÓ: CỐ ÔNG BATÔLÔMEÔ LÊ NGỌC NHÀN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:           CỐ ÔNG BATÔLÔMEÔ LÊ NGỌC NHÀN            Sinh năm: 1931           Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ – Hà Tĩnh …

Read More »

Cáo phó Chị Têresa Trần Hàn Ni

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Chị: TERESA TRẦN HÀN NI Sinh năm: 1982 Nguyên quán: ĐỨC THỌ HÀ TĨNH Từ trần lúc 23 giờ ngày  14- 01- 202 tại giáo họ Giu se, GX Châu Sơn giáo phận Banmethuot …

Read More »

Ông cố: Phê Rô Nguyễn Trung Thanh (ông Ơn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông cố: Phê rô Nguyễn Trung Thanh (Ô Ơn) Sinh ngày : 02 / 05 / 1940 Nguyên quán: Hưng Nguyên,Nghệ an Từ trần lúc 07 giờ ngày 12.01. 2023 Giáo Họ: Gio an Baotixita  …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG GIUSE TRẦN ĐÌNH HÁN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông : Giuse TRẦN ĐÌNH HÁN Sinh năm: 1950 Nguyên quán: ĐỨC THỌ – H À T ĨNH Từ trần lúc 06 giờ 15 ngày 04 – 12 –  2022 Giáo Họ: PHÊ RÔ –   GX …

Read More »

CÁO PHÓ : CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG ( Bà Diện )

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:             CỤ BÀ : MARIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG ( Bà Diện )            Sinh năm:1925           Nguyên quán: HƯƠNG SƠN – …

Read More »

CÁO PHÓ : BÀ ANNA LÊ THỊ LÀNH (Ba)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn:    BÀ : Anna LÊ THỊ LÀNH            Sinh năm:1948           Nguyên quán: SƠN CHÂU – HƯƠNG SƠN – HÀ TĨNH          Từ trần lúc 15 giờ  45 …

Read More »

CÁO PHÓ: ÔNG PHÊ RÔ LÊ VĂN THÔNG

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: Ông PHÊ RÔ LÊ VĂN THÔNG Sinh năm: 1945 Nguyên quán: HƯƠNG SƠN –  HÀ TĨNH Từ trần lúc 19 giờ ngày 07-11- 2022 Giáo Họ: AN TÔN          –    …

Read More »

CÁO PHÓ: Cụ Bà Anna Nguyễn Thị Lài (Bà Thảo)

                         THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn trong và ngoài nước một tin buồn: CỤ BÀ: ANNA NGUYỄN THỊ LÀI (Bà Thảo) Sinh năm: 1942 Nguyên quán: Hưng Nguyên – Nghệ An Từ trần lúc 16  giờ 30 ngày 30-10- …

Read More »