Cáo phó

CÁO PHÓ ANH AN TÔN TRẦN CHÍ ĐẠO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Anh An tôn Trần chí Đạo (con ôb. Bát ) Sinh ngày: 12-09-1969 Nguyên quán: Đức thọ,Hà tĩnh Từ trần lúc 17 giờ  00  ngày 26.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se Thôn 2 – Xã …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG CỐ ĐA MINH NGUYỄN TIẾN NHO

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Ông cố Đa minh Nguyễn tiến Nho Sinh ngày: 15/12/1930 Nguyên quán: Đức thọ,Hà tĩnh Từ trần lúc 08 giờ 15 ngày 26.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ BÀ CỐ MARIA BÙI THỊ CẢNH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Bà cố MARIA Bùi thị Cảnh (bà Vinh) Sinh năm: 1934 Nguyên quán: Hà tĩnh Từ trần lúc 12 giờ 50 ngày 20.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Gioan Thôn 3 – Xã Cư Ebur …

Read More »

CÁO PHÓ: Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc) Sinh năm: 1925 Nguyên quán: Hạ Tứ, Kẻ Tùng, Hà tĩnh Từ trần lúc 16 giờ 30 ngày 01.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ : em An tôn Trần Đức Kiên Nhẫn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Em An tôn Trần Đức Kiên Nhẫn (con ôbà Thiện) Sinh ngày: 21/02/1981 Nguyên quán: Ban mê thuột Từ trần lúc 15 giờ 45 ngày 29.06.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà MARIA HOÀNG THỊ HUỆ (bà Phúc) Sinh năm: 1925 Nguyên quán: Hạ Tứ, Kẻ Tùng, Hà tĩnh Từ trần lúc 16 giờ 30 ngày 01.09.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn 2 – …

Read More »

Cáo phó: Cố bà Rosa Trần Thị Tứ (Hoà)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà Rôsa Trần thị Tứ (bà Tư Hòa ) Sinh năm: 1920 Nguyên quán: Thọ Ninh -Đức Thọ- Hà Tĩnh Từ trần lúc 18 giờ 00 ngày 30.05. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se …

Read More »

Cố ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Hoan

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Hoan Sinh năm: 12.04.1934 Nguyên quán:  Nghi lộc, Diễn châu, Nghệ an Từ trần lúc 04 giờ 00 ngày 25.04. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 3 …

Read More »

CÁO PHÓ CỐ BÀ RÔ SA NGUYỄN THỊ NHÀN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà Rô sa Nguyễn thị Nhàn (bà Châu) Sinh năm: 1921 Nguyên quán:  Hà Tĩnh Từ trần lúc 18 giờ 30 ngày 16.04. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se Thôn 2 – …

Read More »