Cáo phó

CÁO PHÓ ÔNG GIOAN PHAN CƯỜNG (HUỀ)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố ông Gioan Phan Cường Sinh năm: 1930 Nguyên quán: Hương sơn,Hà tĩnh Từ trần lúc 19 giờ 00 ngày 10.06.2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 2 – Xã Cư Ebur – …

Read More »

Cáo phó: Cố bà Rosa Trần Thị Tứ (Hoà)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà Rôsa Trần thị Tứ (bà Tư Hòa ) Sinh năm: 1920 Nguyên quán: Thọ Ninh -Đức Thọ- Hà Tĩnh Từ trần lúc 18 giờ 00 ngày 30.05. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se …

Read More »

Cố ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Hoan

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Hoan Sinh năm: 12.04.1934 Nguyên quán:  Nghi lộc, Diễn châu, Nghệ an Từ trần lúc 04 giờ 00 ngày 25.04. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 3 …

Read More »

CÁO PHÓ CỐ BÀ RÔ SA NGUYỄN THỊ NHÀN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà Rô sa Nguyễn thị Nhàn (bà Châu) Sinh năm: 1921 Nguyên quán:  Hà Tĩnh Từ trần lúc 18 giờ 30 ngày 16.04. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giu se Thôn 2 – …

Read More »

CÁO PHÓ CỐ BÀ MARIA BÙI THỊ THỰC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cố bà Maria Bùi Thị Thực (bà Tuyển) Sinh năm : 1912 Nguyên quán: Kẻ Tùng, Đức thọ,Hà tĩnh Từ trần lúc 23  giờ  10 , ngày  12.02. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Gioan Thôn 3 …

Read More »

CÁO PHÓ CỐ ÔNG GIUSE HOÀNG CAO TOÀN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Ông Cố Giuse Hoàng Cao Toàn Sinh ngày : 12 . 04 . 1933 Nguyên quán: GX Thọ ninh,Giáo phận Vinh Từ trần lúc 06 giờ 30 ngày 10.02. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: Giuse Thôn …

Read More »

CÁO PHÓ ÔNG PHANXICÔ XAVIÊ TRẦN VĂN SƠN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Ông Phanxicô Xaviê Trần văn Sơn Sinh ngày : 15 . 09 . 1952 Nguyên quán: Hương sơn,Hà Tĩnh Từ trần lúc 23 giờ 00 ngày 03.02. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 3 …

Read More »

Cáo phó Anh Phê rô Phan Thanh Hoàng(Cường) (Phan Quỳnh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Anh Phê rô Phan Thanh Hoàng(Cường) Sinh ngày : 27 . 12 . 1959 Nguyên quán:                           Hà Tĩnh Từ trần lúc 10 giờ 30 ngày 13.01. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 2 – …

Read More »

Vô cùng thương tiếc cháu An tôn Lê Bảo Nguyên

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P BĐD Tiến Đức kính báo cho quý con dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn: Cháu An tôn Lê Bảo Nguyên Sinh ngày: 23.09.2008 Nguyên quán: Hương sơn – Hà Tĩnh Từ trần lúc 06 giờ 00 ngày 01.01. 2018 Tại GX Châu Sơn – Giáo họ: An tôn Thôn 3 – Xã Cư …

Read More »