Gửi người viễn xứ

Gửi người viễn xứ

on qun

Xa rồi một buổi sáng,

Khói lửa mùa tháng ba,

 

Đám ngựa hồng ly tán,

Mỗi bước nhịp đường xa.

***

Xa rồi chinh chiến cũ,

Đàn chim nhiều phong ba,

Mang theo hồn viễn xứ

Đau đáu một quê nhà.

***

Xa rồi mùa tháng ba,

Xa tuổi trẻ ngọc ngà,

Nhiều đứa đi biền biệt,

Còn gặp không mẹ già?

ngi lnh tr

***

Ly hương luống ngậm ngùi,

Đời có lắm nẻo vui,

Sao hồn còn cô quạnh

Sao đêm cứ sụt sùi.

***

Về phố thị ngàn khơi,

Hay xa lắm chân trời,

Nhớ tình quê Núi ngọc,

Nhớ tiếng Mẹ à ơi.

***

Nhớ bóng cha lầm lũi,

Theo vạt nắng bên đồi,

Kiếp người như gió bụi,

Theo mệnh đời nổi trôi.

***

m ngng con

Tháng ba ôi biệt ly,

Ai chẳng hạn quay về,

 

Buồn như thuyền viễn xứ,

Nhớ lắm một bờ tre.

***

Nay ngựa hồng đã mỏi,

Cánh chim lạc trời thu,

Tóc bạc màu sương khói,

Tuổi rong rêu sa mù.

***

Chào nhau ngày hạnh ngộ,

Môt sáng mùa tháng ba,

Quê hương mình còn đó,

Ai còn găp mẹ cha?

***

m ngong x l

Ngày trở về “tay bắt”,

Vui niềm vui “mặt mừng”.

Đã qua mùa oan khuất,

Mẹ hiền mắt lệ rưng.

***

Thêm chút nắng quê hương,

Nhớ phượng đỏ sân trường

Đọc câu thơ Bùi Giáng,

Với nỗi lòng thân thương.

***

“Xin chào nhau giữa con đường…

Mùa xuân phía trước

Miên trường phía sau…”.

Trần Ngọc Hạnh,

Châu sơn 10 tháng 3 năm 2013.

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …