HÌNH ẢNH ĐĂNG KÝ XE CÀNG, XE CÀY TẠI XÃ CƯ EBUR

          HÌNH ẢNH ĐĂNG KÝ

XE CÀNG, XE CÀY TẠI XÃ CƯ EBURĐK 0

Theo thông báo của CAGT ngày 31.03 đến ngày 01.o4. 2014 các thôn buôn: 1, 2,3,4, 6, 8…những hộ nào có xe càng và xe cày phải lái xe đến UBND xã Cư Ebur để làm thủ tục đăng ký số xe, số rờ móc và lập biển số xe…

Từ 7 giờ sáng ngày 31.03 rất nhiều xe càng, xe cày các thôn buôn đã được các hộ nông dân lái đến trước UBND, đậu dọc theo hai bên lề đường…để làm thủ tục đăng ký.

ĐK 1

ĐK 3

ĐK 2

Kề bên phòng thuế, hai CAGT sắc phục áo vàng phát đơn xin đăng ký xe…cho các hộ có xe càng xe, xe cày. 

ĐK CÔNG AN

Sau đó, người làm đơn xem các mẫu đăng ký ở bảng để điền vào chỗ trống cho thích hợp…

ĐK VIÊT DON

ĐK VIẾT ĐƠN

ĐK XEM ĐƠNĐK VIẾT ĐƠN2

Giấy đăng ký được ký tên người sử dụng xe, vào hồ sơ nộp đính kèm với hộ khẩu. 

ĐK NẠP ĐƠN

Sau đó đến bộ phận thu nhận.

Mỗi xe phải đóng 580 ngàn VNĐ, bao gồm Bảo hiểm và tiền đăng ký biển số xe…

ĐK 4

ĐK 5

ĐK 6

Sau khi thu nhận, một nhân viên ra tại xe của hộ đăng ký để đóng số chìm trên cầu pháo Rờ móc và bánh trớn máy nổ của xe…

Xem ra làm các thủ tục cũng khá nhanh gọn, chỉ trong hai ngày, hàng ngàn chiếc xe càng và xe cày đã làm xong thủ tục đăng ký và phát biển số tại chỗ.

ĐK 7

ĐK 8

Châu Sơn choa

 

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …