(trước)Thánh lễ tại nghĩa trang Châu sơn(chiều 02-11-14)

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …