HÂN HOAN KÍNH BÁO!!! HỒNG ÂN VĨNH KHẤN SƠ MARIA TERESA TRẦN THỊ MAI HOA

HÂN HOAN KÍNH BÁO!!!

           Ban Đại Diện Tiến Đức Châu Sơn xin hân hoan kính báo với con dân GX Châu Sơn ở trong và ngoài nước một tin vui, một người con của GX:  

Nữ tu: MARIA TÊRÊSA TRẦN THỊ MAI HOA 

Dòng con Đức Mẹ Vô Nhiệm

đã lãnh nhận 

HỒNG ÂN VĨNH KHẤN

Ngày 05.08.2014

Tại nguyện đường Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

32 – Kim Long – Huế

Với câu nguyện khấn:

“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng”

Xin  mọi người hiệp ý cầu nguyện cho

Sơ MARIA TÊRÊSA TRẦN THỊ MAI HOA 

Trong thánh lễ Tạ ơn vào lúc 9 giờ ngày 08.08.2014

Tại Thánh đường GX Châu Sơn – GP Ban Mê Thột

sơ hoa1

             Nhân ngày hồng ân vĩnh khấn trọng đại Ban Đại Diện Tiến Đức Châu Sơn xin gửi lời chúc mừng đến ông bà cố Phao Lô Trần Quốc Mỹ và Sơ MARIA TÊRÊSA TRẦN THỊ MAI HOA một lời chúc tốt đẹp nhất.

            Và xin cầu chúc cho Sơ luôn mạnh khỏe và an lành trong Chúa và Mẹ Maria để tiếp bước trọn con đường mục vụ mà Sơ đã chọn.

BĐD Tiến Đức Châu Sơn

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ INÊ TRẦN THỊ KHAI (Bà Khánh)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …