HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG – LẦN THỨ 30 – NGÀY 14-15.08

HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ LA VANG

LẦN THỨ 30 – ngày 14 và 15.08.2014

A1A2A3A5A6A7A8A9A10A12A13A15A16A17A19A22A23A25A26A27A28A29A31A32A33A36A37A38A39A42A43A44A45A46A47A48A49A50A1A3A4A8A10A6LV2Châu Sơn Choa ghi nhận

Check Also

HÌNH ẢNH: 65 năm Diện mạo làng mạc Châu Sơn: Đường G thôn 2

Ban Thời Sự TĐCS ghi hình tất cả các con đường ngang dọc và nhà …