Thánh lễ trên Núi Chúa Châu sơn(cha ơi …. mô rồi ???? )

Check Also

Hình ảnh thánh lễ ngày mồng một tết Quý Mão 2023