Thánh lễ trên Núi Chúa Châu sơn(cha ơi …. mô rồi ???? )

Check Also

HÌNH ẢNH: 65 năm Diện mạo làng mạc Châu Sơn: Đường G thôn 2

Ban Thời Sự TĐCS ghi hình tất cả các con đường ngang dọc và nhà …