HÌNH ẢNH NGÀY TIỄN CHA ANDRE TRẦN TIẾN MINH VỀ GX KON H’RINH (30.09.2015)

HÌNH ẢNH

NGÀY TIỄN CHA ANDRE TRẦN TIẾN MINH

VỀ GX KON H’RINH (30.09.2015)

A1A2 A3 A4 A5 A6A7A8A19 A10A11 A12 A13 A14 A15A16GHI NHẬN TRẦN ĐÌNH HY

 

Check Also

CÁO PHÓ: CỐ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ KHÔI (Bà Nhàn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …