Thánh lễ Kito Vua tại Núi Chúa(Châu sơn) 2015

Check Also

Về đi con!!!

Xót thương con, nằm một mình cô quạnh Ở miền xa nơi đất khách quê …