HÌNH ẢNH: Một vòng hang đá 2017, từ xóm trong ra đến toán Anphonso!!!

Ghi nhận ban thời sự TĐCS

Bình luận

Check Also

Sự cố đụng xe ở bùng bình giao lộ 10/3 và đường tỉnh lộ 5

Chiều nay ngày 24.05.2019 vào lúc 14 giờ 20, một chiếc xe tải bịt bùng …