Hình Ảnh Lễ Mừng Thánh Nữ Catarina Quan Thầy Hội Đoàn Caritas (29.04.2017)

BBT Tiến Đức Châu Sơn xin thông báo:

Các Đoàn thể, Hội đoàn…., có nhu cầu cần ghi hình, hay bài viết về Đoàn của mình trong Thánh lễ, Sinh hoạt, Tiệc mừng…Xin báo với ông Đặng Hữu Khả số ĐT: 01223265326

Châu Sơn Choa ghi hình

Check Also

Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa GP Ban Mê Thuột – Linh mục GB Nguyễn Huy Bắc!!

Thứ bảy – 13/07/2024 17:47 | Tác giả bài viết: Vatican News |   433 Sáng ngày 13/07/2024, Đức …