Trận cuồng phong chiều ngày 8.5.2017

Vào lúc 16 giờ…

Chiều buồn thiu thiu gió. Mây đen kéo về kiù kịt nặng cả bầu trời, tưởng như sắp sập xuống làng ta. Thế nhưng, cũng chẳng ai phải lo lắng chuyện trời sập, vì đã có bao giờ sập đâu mà lo với lắng. Trời đã vào mùa mưa rồi, thì mặc cho ông trời muốn làm mây mưa gì cũng tuỳ ông thôi.

Trên đường tỉnh lộ 5 xe càng xe độ đang trên đường về nhà sau một ngày đi làm rẫy về…Bỗng đâu gió nổi lên một trận cuồng phong hung hãn, ào ạt gió cuốn bay…Mưa cũng đồng tình với gió bão đã rào rạt trên mái nhà, càng lúc càng nặng tiếng rầm rập…Đã vậy, sấm sét cũng hùa theo để khủng bố dân làng ta. Ngay những người ở trong nhà cũng thấy khiếp đảm.

Lúc này, màn song ca của mưa và gió hoà quyện vào nhau càng làm mù mịt cả bầu trời.

Cơn mưa chưa quá nửa giờ mà sau sơn mưa đã cho thấy những thiệt hại của dân làng ta, theo những hình ảnh ghi nhân sau….

Nhà  anh Đường (Thông)

Chuồng gà anh Dũng (Ban)

Nhà anh Thao (Khanh)

Nhà anh Vũ (Hồng)

Nhà anh Hải (Hậu)

Cây cối đổ ngã nghiêng

Nhà anh Kỳ (Thế) khi sang ghi hình đã lớp mái lại xong

Nhà anh Bài (Cường)

Chuồng gà anh Hùng (Hậu)

Cây Cối

Nhà anh Diễm (Toại)

Châu Sơn choa ghi nhận hình ảnh

 

 

Check Also

Thánh lễ: Ngày về “Vinh quy bái tổ” quê nội…

Chim có tổ, Suối có nguồn, Con người cũng có tổ tông… Thật là một …