Hình Ảnh: Thánh Lễ Tạ Ơn và Tiệc Mừng: Sơ Teresa Cao Phương Chinh và Sơ Anna Trần Thanh Thùy Trâm

Ghi nhận hình ảnh: Đình Hy

Check Also

CÁO PHÓ: ÔNG PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN TRI PHƯƠNG (Hậu)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!! R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà con …