Hình ảnh Thánh lễ Đức Mẹ Carmelo tại dòng kín BMT

Bình luận

Check Also

Mái trường mang tên Người thành lập nhà nước Đại Cồ Việt như thế này đây !!!

Mãi đến hôm nay 20/08/2017 vẫn như thế này đây, có buồn và thương cho …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *