Hình ảnh Thánh lễ Đức Mẹ Carmelo tại dòng kín BMT

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH: Thánh Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm – Bổn Mạng GX Châu Sơn

Ban thời sự TĐCS Ghi nhận Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *