Hình ảnh Thánh lễ Đức Mẹ Carmelo tại dòng kín BMT

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH ĐỌC KINH TẠI TƯỢNG ĐÀI VÀ THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG GIÁO HỌ GIUSE

HÌNH ẢNH GIÁO HỌ ĐỌC KINH TỐI TẠI TƯƠNG ĐÀI THÁNH GIUSE  HÌNH ẢNH MỪNG …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *