Hình ảnh Thánh lễ Đức Mẹ Carmelo tại dòng kín BMT

Bình luận

Check Also

Xe tải mất thắng (22-03-19 ) 6pm

Chiếc xe tải mất thắng phải bay vô lề,cách nhà anh Thu (Thảo) chừng 30m,ghê …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *