Mái trường mang tên Người thành lập nhà nước Đại Cồ Việt như thế này đây !!!

Mãi đến hôm nay 20/08/2017 vẫn như thế này đây, có buồn và thương cho các cháu nhỏ sẽ học ở đây không ???

 

 

 

 

 

 

 

ghi nhận Khadang

Bình luận

Check Also

HÌNH ẢNH: Các Ấm Nước Mới Xóm Trong Châu Sơn

Châu Sơn choa ghi nhận Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *