Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang

  Mẹ Ma ri a.

 Ngời chói hào quang.

 Thánh Mẫu La vang.

 Đầy muôn ơn phước

 Muôn vàn thần thánh,

 Không ai sánh bằng!!! 

 Chúa Trời đoái thương

 Chọn Mẹ Trinh Vương

 Sinh Đấng Cứu Độ.

             ♡♡♡

 Mẹ chọn La Vang,

 Để mà hiện đến.

 Cứu giúp phù trì.

 Tổ tiên chúng con.

 Trong cảnh nước non.

 Tứ bề ly loạn.

          ♡♡♡

 Toàn dân lương giáo.

  Khốn khổ trăm bề.

  Gót chân Mẹ về.

  Chở đầy ơn thiêng.

  Bệnh tật ưu phiền.

  Phần hồn phần xác.

  Nào ai phó thác.

  Mẹ luôn nhậm lời.

          ♡♡♡

  Mẹ Ma ri a.

  Thánh Mẫu La Vang.

  Thánh Mẫu Chúa Trời.

  Thánh Mẫu loài người.

   Chúng con cầu khẩn.

   Mẹ thương thiết tha.

   Ban phước hải hà.

          ♡♡♡

   Xin cho chúng con.

  Tấm lòng nhân hậu.

   Đại lượng bao dung.

   Trọn đời kiên trung.

   Tình thương sự sống.

               ♡♡♡

    Xin Mẹ hộ phù.

   Xuống cho đoàn con.

   Sống đời sắt son.

   Đầy lòng trông cậy.

   Sau cuộc đời này.

   Xin cho chúng con.

   Được về bên Mẹ.

   Trong Chúa Ba Ngôi.

   Đời đời vinh phúc.

           G.A. NAM HỒNG

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …