TỰ TÌNH KHÚC MỘT LOÀI HOA – THƯƠNG THAY!!!

TỰ TÌNH KHÚC, MỘT LOÀI HOA 

                                                          1.Thương Thay

             H0Một Đời Hoa Thanh Long

Chưa kịp khai hoa bắt khép ngay

Chỉ chừa lỗ nhỏ đã là may

Thắt chi chặt rứa đau em lắm

Chẳng đợi đêm về vội mó ngày

 ***

Đêm xuống xòe ra khoe sắc trắng

Muốn anh ngắm chút tấm thân ngà

Mà sao anh nỡ không cho héH00

Tàn tạ đời em một kiếp hoa!

***

Thân em da trắng mặc áo xanh

Đêm định cởi ra ngắm trăng thanh

Dây áo vòng hai không mở được

Thương đời thôn nữ chút đi anh!

 ***

H3Sao nỡ phũ phàng hoa hé nhụy 

Căng tròn rạo rực tỏa hương trinh

Ngà ngà trăng trắng anh không ngắm

Gió dập tàn hoa nỏ chút tình!

H4 Pet Trần Bảng

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …