Hình ảnh Thánh lễ linh hồn cho Thai Nhi tại Nghĩa trang Tân Hòa

GHi nhận hình ảnh Ban Thời Sự TĐCS

Bình luận

Check Also

Một cuộc giao lưu và đi tặng quà cho trại Phong và người nghèo

Quỹ tấm lòng vàng của trang web TĐCS đang dự tính sẽ trao những phần …