Thánh Lễ Tấn Phong chức Phó tế tại nhà thờ Chính Tòa BMT

Lúc 08g00 sáng ngày 17. 11. 2017, tại núi đá Đức Mẹ nhà thờ Chính tòa BMT, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột, phong chức Phó tế cho 15 Đại Chủng Sinh của giáo phận BMT – khóa XI, theo học tại Đại Chủng viện Sao Biển-Nha Trang, đã mãn khóa vào cuối tháng 05. 2017, và từ tháng 09 năm 2017 đã đi thực tập tại các giáo xứ do ĐGM giáo phận chỉ định. Các Tiến chức gồm:

–       Phaolô PHẠM ĐỨC CHƯƠNG (GX Châu Sơn)
–       Phaolô NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
–       Giuse ĐẬU ĐÌNH HÀ
–       Phêrô NGUYỄN TIẾN HẢI (GX Châu Sơn)
–       Giuse NGUYỄN QUÝ HỒNG
–       Phêrô VƯƠNG TIẾN HOÀNG (GX Châu Sơn)
–       Đaminh NGUYỄN QUANG HUY
–       Đaminh NG. VŨ HOÀNG LONG
–       Giuse HOÀNG ĐỨC NHUNG
–       Giuse TRẦN VĂN TAM
–       Giuse NGUYỄN THANH TÂM
–       Giuse VŨ VĂN THẢO
–       Phaolô VÕ HỮU THỌ
–       Giuse PHẠM VĂN THƯỞNG
–       Tôma Aquinô NGUYỄN VĂN TÌNH

Ban Thời sự Tiến Đức Châu Sơn

Check Also

Thánh lễ: Ngày về “Vinh quy bái tổ” quê nội…

Chim có tổ, Suối có nguồn, Con người cũng có tổ tông… Thật là một …