MỪNG GIÁNG SINH

MỪNG    GIÁNG    SINH  I

​Đêm  đông  giá  lạnh  giữa  đồng  hoang

Bổng  đâu ánh  sáng chói huy hoàng .

Mục  đồng  sợ hãi  và  kinh ngạc ,

Thiên  thần  trổi  nhạc kèn  kêu vang .

Đức  Mẹ hạ sinh con Thiên Chúa ,

Giu-se  thờ lạy vua  trần  gian .

Nhân  loại  đón  mừng ơn cứu  độ

Ban cho thế giới  được  bình an .

​       MỪNG   GIÁNG  SINH II

Ngôi  Hai  Thiên  Chúa  xuống  trần  gian

Cứu  độ  muôn  dân thoát  ách nàn.

Mục  đồng  thờ  lạy  con Thiên Chúa ,

Thiên  thần mừng  hát  Đấng  cao  sang .

Vinh  danh Thiên Chúa trên cao thẳm

Bình an nhân  loại chốn cơ hàn .

Qùy  bên  hang đá  con cầu  nguyện

Xin cứu quê  hương nước Việt nam .

Ngô  đại Thành

 

Check Also

Tự tình khúc một loài hoa!!!

                              …