HÌNH ẢNH: Bê tông xi măng đường ra Nghĩa Trang GX Châu Sơn

Được sự hổ trợ của nhà nước cung cấp xi măng, HĐGX đã trích ngân quỹ GX đóng góp vào cát đá để lên khuôn bê tông xi măng con đường ra Nghĩa Trang từ đường B ra đến tận bàn thờ Nghĩa Trang GX Châu Sơn.

Công ty Dũng Bê tông đã nhận thi công từ ngày 10.01.2019 đến 5 giờ sáng ngày 13.01 công trình thi công bê tông xi măng mới hoàn thành. Con đường dài 350 mét từ đoạn đường B đến đường D có chiều rộng là 5 mét và từ đường D ra Nghĩa trang là 4 mét.

Ban Thời sự TĐCS

Check Also

Thánh lễ: Ngày về “Vinh quy bái tổ” quê nội…

Chim có tổ, Suối có nguồn, Con người cũng có tổ tông… Thật là một …