Chúc xuân

Chúc xuân

CUNG kính muôn người, đón Chúa xuân.

CHÚC nhau năm mới, sống canh tân.
TÂN niên vạn sự, đều như ý.
XUÂN mới mọi điều, chẳng phân vân.
VẠN ngày vui sống, trao thân ái.
SỰ sống muôn loài, nhớ Thiên ân.
NHƯ hoa tươi thắm, trong ngày tết.
Ý Chúa chan hòa, với ý Nhân.
         Xuân Kỷ Hợi
      GA NAM HỒNG

Check Also

SỬ THI: Châu Sơn, Đất Nở Hoa Nhân Sinh – PHẦN III: Quê hương ơi, Trải qua một cuộc bể dâu

PHẦN III: Quê hương ơi, Trải qua một cuộc bể dâu Cha đi khi đó …