Nài van Mẹ sầu bi

Thiên sứ chào, Mẹ đầy ơn phước.

Hơn mọi người, diễm phúc trần gian.

Mẹ như muôn hoa trên ngàn.

Mẹ là sao sáng, dẫn đoàn con đi.

          ***

Cất lời kinh, dâng Mẹ tuyệt mỹ.

Vang câu hát, vỹ cầm ai reo.

Mẹ ơi xem nước Việt nghèo.

Đang cơn hấp hối, cheo leo phận người.

        ***

Đâu tiếng cười, đâu còn lễ hội.

Người cách người, sống sợ cách ly.

Người mất thì của nghĩa gì.

Đó đây hoang vắng, biệt ly gia đình.

        ***

Cha với con, mà còn sợ hãi!

Ông với bà, chẳng phải ai xa.

Ôi giờ đại dịch đi qua.

Vắng hoe đường phố, cửa nhà cài then!

         ***

Đây phải chăng, là lúc hổ thẹn.

Hãy xét mình đừng hẹn ngày mai.

Biết đâu sau giấc canh dài,

Thiên thu vĩnh biệt tương lai có gì.

         ***

 Mẹ sầu bi, Mẹ nguồn trông cậy. 

Xin đoái nhìn, cất lấy lầm than.

Nài van giọt lệ hai hàng.

Đầu trên xóm dưới cả làng bình yên.

        GA NAM HỒNG

Check Also

Giai Thoại: Chuyện Cố Ngờ và Bà Ngoét – Phần II

PHẦN II Sờ được, mà vẽ không được, mới là chuyện lạ!!! Cố Ngờ bị …