CÁO PHÓ: Ông Giuse Phạm Đình Hạp – USA

Thành Kính Phân Ưu

BĐD Tiến Đức Châu Sơn kính báo cho quý bà con giáo dân Giáo xứ Châu Sơn một tin buồn:
Ông  GIUSE PHẠM ĐÌNH HẠP
Sinh năm: 1944
Nguyên quán: Thọ Ninh – Đức Thọ– Hà tĩnh
Từ trần lúc 10 giờ 20 Pm – ngày 16.03.2019
Tại Washington State, USA
Hưởng thọ: 75 tuổi
Xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Giuse sớm về hưởng Thánh nhan Chúa
Chương Trình Lễ Tang:BĐD Tiến Đức Châu Sơn xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
R.I.P
Ban Thời Sự Tiến Đức Châu Sơn

Bình luận

Check Also

CÁO PHÓ : ÔNG GIOANBAOTIXITA BÙI VĂN TIẾN

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!!!  R.I.P                 BĐD Tiến Đức kính báo cho quý bà …