Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu (thứ sáu tuần Thánh),ngắm rằng (buổi trưa) giáo xứ Châu sơn 2019

Kính mời bà con tham gia ngắm 15 sự Thương Khó và NGẮM RẰNG

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

NGẮM RẰNG

I

II

III

IV

V

VI

VII

Ban Biên Tập TĐCS

 

Check Also

HÌNH ẢNH: Diện mạo của một miền quê Cầu Khóng – dọc bờ đê lên GX Nghĩa Yên

Ai người quê Cầu Khóng, mươi lăm năm nay chưa về quê nhà, tưởng nên …