Kính dâng Mẹ Mân Côi

Kính chào Đức Nữ Trinh.

Nay giáo hội tôn vinh.

Đấng hoàn toàn khiết tịnh.

Mẹ luôn luôn thắm tình.

Xin giúp con thức tỉnh.

Giữ hồn thơ trắng trinh.

            ***

Kính mừng Maria.

Con dâng lời ngợi ca.

Nhớ Mẹ mỗi chiều tà.

Con xin dâng tất cả.

Mỗi lần con vấp ngã.

Nguyện Mẹ đừng cách xa.

         ***

Kính dâng Mẹ vô nhiễm.

Mẹ thấu bao nỗi niềm.

Động viên con cần kiệm.

Sống cuộc đời thanh liêm.

Khi lòng ma quỷ chiếm.

Nguyện Mẹ luôn kề bên.

           ***

Kính dâng Mẹ mân côi.

Mẹ hiện trên cây sồi.

Mười hai sao sáng ngời.

Nhủ khuyên con mỗi tối.

Siêng lần chuỗi mân côi.

Gia đình luôn thắm tươi.

          ***

   GA NAM HỒNG

Check Also

Giỗ Cha…

Mười năm ngày giỗ của cha. Cháu con nhớ mãi nếp nhà bình yên. Hình …