THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN MỤC VỤ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA GP BMT

Check Also

Chúc mừng Quả Bóng Vàng năm 2021! Một ngôi vị Vô tiền khoáng hậu!!!

Thế là sau một năm (2020) không thể tổ chức trao giải vì đại dịch …