HÌNH ẢNH NGHI THỨC RỬA TỘI CHO CHÁU CECILIA PHAN UYỂN NHI GIA ĐÌNH THIỆN NGUYỆN HOÀN TẤT

8 giờ sáng ngày 05.12.2020 cha phó xứ đã làm nghi thức rửa tội cho các cháu hài nhi trong GX và đặc biệt là cháu Cecilia Phan Uyển Nhi là Thai nhi đã được gia đình thiện nguyện cứu sống cũng đã được rửa tội một cách long trọng với sự tham dự của gia đình thiện nguyện hoàn tất.

Ban thời sự TĐCS

 

Check Also

Thánh lễ: Ngày về “Vinh quy bái tổ” quê nội…

Chim có tổ, Suối có nguồn, Con người cũng có tổ tông… Thật là một …